Delegats de cada classe
.
- Pares i mares que dinamitzen el grup de pares i que canalitzen les seves inquietuds.

Membres de les Comissions de l’AMPA. Pares i mares voluntaris.
Comissió d’Informació: revista AMPAPAPERS.
Comissió del Fòrum de La Roda: Mercadillo d'intercanvi, dóna suport als delegats, escola de pares...
Comissió de Festes i Cultura: Carnestoltes, Festa Major de l’escola,...
Comissió d’Extraescolars i Esports: acollida matinal i activitats extraescolars.
Comissió de Socialització: material dels alumnes i de les aules, material socialitzat i no socialitzat.
Comissió de Biblioteca: manteniment del material de la Biblioteca de l’escola, intercanvi de llibres per Sant Jordi,...
Comissió de Menjador: seguiment del funcionament del menjador escolar.

Junta Permanent.
- Equip de pares i mares que dediquen un temps voluntari per a fer el seguiment dels temes propis de l’Associació, coordinar-se amb l’equip directiu del centre, el consell escolar de ciutat, el PAME, la FAPAC (federació d’ampes de Catalunya), etc.

Membres del Consell Escolar.
- Pares i mares escollits democràticament i que representen tots els pares i mares.

Professionals contractats per l’AMPA.
- Secretària de l’AMPA: Noemí Rueda. Especialista d’Expressió Corporal. Bibliotecari.

 

FUNCIONAMENT de l’ASSOCIACIÓ

La Junta Permanent es reuneix cada més per a fer el seguiment dels temes encarregats per l’assemblea de socis i l’equip de coordinació, alhora que pot proposar iniciatives als membres de l’AMPA i als seus equips.

L’Equip de Coordinació es reuneix cada trimestre per:
- Establir i fer el seguiment de les prioritats i objectius de cada curs.
- Debatre les decisions i les preses de posició de l’AMPA en el seu funcionament ordinari, sempre que sigui possible.
- Consensuar determinades decisions que afectin tota l’AMPA.
- Aportar temes per a les Assemblees de l’AMPA i per al Consell Escolar.
- Compartir informacions de les comissions i dels cursos.

Les Assemblees es fan, com a mínim, un cop l’any. Bàsicament haurien de girar entorn a dos eixos:
- Establir democràticament els objectius de curs en funció de les necessitats que detectem i de les idees que puguem tenir entre tots i totes.
- Debatre, acordar i revisar a què destinem els recursos de l’AMPA.

QUOTA DE L’ASSOCIACIÓ

6'00 € al mes per cada nen.
El 2º germà té un descompte i son 4.50€ al mes, i apartir del 3er no paguen quota. 
Es cobra trimestralment.
Quota a banda per a la Socialització de llibres.


ADRECES DE CORREU AMPA LA RODA
S'han creat noves adreces de correu per a afavorir una comunicació més directa amb les diferents unitats organitzatives de l'AMPA de La Roda.
Són aquestes:
junta@ampalaroda.cat
secretaria@ampalaroda.cat
tresoreria@ampalaroda.cat
socialitzacio@ampalaroda.cat
forumdelaroda@ampalaroda.cat
biblioteca@ampalaroda.cat
extraescolars@ampalaroda.cat
menjador@ampalaroda.cat
festes@ampalaroda.cat
informacio@ampalaroda.cat