La Roda és una escola al servei de l'educació dels nens i de les nenes de la ciutat de Terrassa, ubicada al barri de Sant Pere.

Va néixer com a escola privada, en el curs 1969-70, sense afany de lucre; més tard s'organitzà com a cooperativa de mestres.

Com a membre del CEPEPC - Col·lectiu d'escoles per l'Escola Pública Catalana - ha lluitat per a la seva integració a la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat de Catalunya.

El setembre de 1988 va iniciar la seva nova etapa.

El gener de 1994 es va traslladar a l'actual edifici (c/ Salmerón 225-249) junt amb l'altra antiga escola pública del barri, CEIP Genescà, al servei de l'educació des de l'any 1931.

La Roda és una escola catalana en llengua i continguts, arrelada a la història i a la realitat nacional de Catalunya, ben oberta i solidària amb tots els pobles i les seves cultures.

La Roda es gestiona amb la participació de tots els sectors implicats (pares, mestres, alumnes i personal d'administració i serveis), segons les competències que els són pròpies...

Els mestres organitzen els seu treball en equip.

L'escola promou les actituds democràtiques.

La Roda respecta tota opció ideològica i religiosa, però s'oposa a tot tipus d'adoctrinament i manipulació; defuig qualsevol discriminació.

La Roda facilita l'adquisició d'una base cultural sobre el fet religiós.

La Roda promou el respecte als Drets Humans, els Drets dels Infants i a les llibertats fonamentals.

La Roda està atenta als canvis derivats del fet migratori: el respecte personal, el coneixement cultural mutu i la necessària atenció pedagògica.

La Roda té com a objectiu fonamental el desenvolupament actiu de totes les capacitats dels nens i de les nenes. Aquestes capacitats els han de permetre de contribuir a la realització d'una societat on els homes i les dones puguin progressar i gaudir dels resultats positius del procés històric de la nostra societat.

Pots visitar la web de l'escola per tenir més informació.