Perquè no hi hagi fuites involuntàries d’informació:
Conèixer les opcions relatives a la privacitat del nostre dispositiu i configurar-lo segons les nostres preferències,

Perquè les teves dades no circulin per la xarxa sense el teu permís:
Ser conscients d'on estan emmagatzemades les dades, amb quines restriccions d'accés i nivell de protecció, i com es transmeten a través de la xarxa.

Per no perdre la informació que hi tens emmagatzemada:
Fer còpies de seguretat periòdiques i relativament freqüents, i emmagatzemar-les en un lloc segur.

Per si, malgrat tot, te’l roben o el perds:
Demanar a l’operadora el bloqueig de totes les trucades de sortida i el bloqueig del terminal, o bé, si ho teníem configurat així, realitzar un bloqueig remot i esborrat remot de dades.

Perquè no accedeixin a les teves dades personals:
Sospitar de les trucades i SMS des de números desconeguts i ocults i no donar dades personals fins a tenir la certesa que és un tràmit legítim.

Per evitar que s’infecti:
No instal·lar cap aplicació al nostre mòbil que no coneguem o de la qual no tinguem referències sòlides.

Perquè no te’l prenguin:
Protegir l’accés físic al dispositiu tenint-lo en tot moment controlat, com qualsevol altre objecte de valor.

Perquè només tu puguis activar-lo:
Protegir el desbloqueig del terminal, demanant la introducciód'un PIN, contrasenya o patró gràfic per poder interactuar amb el terminal quan aquest es trobi bloquejat.

Per navegar segur amb el mòbil:
Evitar sempre que sigui possible connexions amb xarxes WiFi desconegudes o controlades per tercers, de les quals en desconeixem el propietari.

Podeu consultar la guia completa a http://www.cesicat.cat