Perquè no ens amaguin els problemes:
La comunicació és molt important i els menors han de poder comptar amb els pares si alguna cosa els molesta.

Per poder parlar amb ells amb coneixement de causa:
Llegiu sobre els últims perills que es trobaran els menors a la xarxa i familiaritzeu-vos amb les eines i serveis que els menors empren (xarxes socials, serveis de blogging, fòrums, etc.).

Per si, malgrat tot, es produeixen situacions no desitjades:
En cas d’assetjaments de certa intensitat és recomanable posar-ho en coneixement dels organismes competents, com ara Mossos d’Esquadra, i/o prendre les accions legals que correspongui.