Aquesta guia està dirigida a totes aquelles persones que utilitzen sovint les xarxes socials virtuals o que tenen fills que hi participen.
La guia és útil tant per a xarxes amb una finalitat lúdica (Facebook, Tuenti, MySpace, Twitter o Flickr), com per a xarxes socials de perfil professional (LinkedIn o Xing).
Aquesta guia també està pensada per aquelles persones que estan interessades en les xarxes socials, tot i no pertànyer-ne a cap, així com a conèixer quines precaucions caldria adoptar si, finalment, decidissin provar d’utilitzar-ne alguna.

Què són les xarxes socials?
Les xarxes socials d’Internet són plataformes virtuals que ofereixen la possibilitat de relacionar-se amb persones de qualsevol lloc del món.
El primer que cal fer per formar part d’una xarxa social a Internet és crear un perfil personal. Es tracta d’una mena de fitxa de presentació on figuren dades personals com el nom, l’edat i el país de residència. En entorns lúdics com Facebook o Tuenti s’acostumen a proporcionar dades de contacte, gustos o aficions i, fins i tot, fotografies personals o filmacions domèstiques. Es tracta de compartir vivències amb els amics ja coneguts a la vida real o de buscar noves amistats.
En xarxes de caràcter professional com LinkedIn o Xing, l’objectiu és diferent: es tracta de donar a conèixer la nostra experiència laboral i els nostres interessos professionals per buscar un nou lloc de treball o, simplement, per contrastar experiències amb altres persones del mateix entorn laboral.

Els riscos de les xarxes socials
Les xarxes socials ofereixen serveis útils i pràctics de forma gratuïta.
Tot i això, les mateixes propietats d’Internet fan que haguem de parlar de riscos a l’hora d’utilitzar aquestes plataformes.