Membres de la comisió fòrum de la roda

Silvina Schvartz | Alba Martinez | Maria Trullàs | Anna Bullich

"Escola de Pares": El Fòrum de la Roda.
S' organitzen fòrums i tallers participatius que ens poden ajudar a resoldre problemes o a adquirir coneixements sobre algun tema que ens inquieta o ens angoixa. I s'organitzen activitats com taules rodes, xerrades...
Adreceu-vos a nosaltres per a fer qualsevol suggeriment, reclamació o comentari. Podeu fer-ho a través de l'adreça informacio@ampalaroda.cat