QUÈ ÉS UN DELEGAT?
 
Un delegat de curs és algú diferent, algú divertit, algú amb ganes de participar, algú que no es desanima, algú que té al cap les persones, algú que té sentit de l'humor... i algú que va de cul!
Vaja: l'ovella negra del grup!

Però va!, siguem seriosos...
 
La nostra escola és de dues línies, i això vol dir que per a cada curs li corresponen dos grups classe amb alumnes de la mateixa edat.

Cada grup classe té uns pares o mares delegats que representen les famílies dels alumnes d'aquell grup.

Aquests delegats i delegades s'escullen a les reunions d'inici de curs, i solen tenir fer aquesta funció durant dos cursos escolars. No es realitzen votacions en el sentit estricte, sinó que un cop alguns pares s'ofereixen per a ser delegats solen ser acceptats per aclamació popular, i en el cas que hi hagi molts pares i mares que s'ofereixn per a fer aquest servei, alguns solen cedir el pas a d'altres sabent que el curs següent ja podran participar-hi.

És recomanable que almenys hi hagi dos delegats per cada grup classe.

I també és recomanable que, sempre que es pugui, els delegats tinguin almenys un any d'antiguitat a l'escola per tal de no trobar-se desorientats. En el cas del curs de P3 es pot recórrer a que algun dels delegats sigui un pare o mare amb altres germans més grans a l'escola, sempre que sigui possible.

És interessant que cada curs es renovi la meitat dels delegats del grup, perquè d'aquesta manera no hi ha mai delegats novells tot sols. Més fàcilment es podran animar pares i mares a ser delegats si se senten acompanyats per altres pares i mares que ja han viscut l'experiència.
 
 
QUINES FUNCIONS ES PREVEU QUE DESENVOLUPIN ELS DELEGATS?
 
En primer lloc han d'animar el grup de pares i mares de la seva classe a relacionar-se amb l'escola. Els poden ajudar a adreçar-se a l'escola o a les comissions de l'AMPA davant de dubtes o conflictes, i fins i tot pot acompanyar-los per facilitar aquest contacte.

En segon lloc han de mirar de crear consciència de grup per tal de conseguir una bona relació i comunicació. Amb aquesta finalitat poden organitzar activitats de convivència: sortides, visites, excursions,... Cal saber que fer coses junts ajuda els nostres fills a sentir-se també més units al seu grup perquè la unitat dels pares reforça aquest sentiment.

En tercer lloc han de ser un canal d'informació entre la Junta i les comissions de l'AMPA i els pares en les dues direccions. Per això assisteixen a les reunions de coordinació trimestrals de l'AMPA i a l'Assemblea anual (oberta a tots els pares socis de l'AMPA) per estar informats de la vida de l'associació i d'altres aspectes del funcionament de l'escola, i també per transmetre les inquietuds dels pares del seu grup. És en aquests àmbits que els representen i per això saben separar el problemes estrictament individuals de les famílies dels problemes que afecten tot el grup.

En quart lloc han d'acollir especialment els pares nous del seu grup i ajudar-los a incorporar-se a les activitats del grup i a estar informats del que afecti les famílies.

En cinquè lloc han de proporcionar informació per a la web i la revista de l'AMPA: les dates d'activitats familiars del curs, escrits i fotografies que informen d'aquestes activitats, aportar llocs d'interès per a la base de recursos de la web, etc. Quan fixin data per a alguna sortida, han de comunicar-la a la secretària de l'AMPA amb la màxima antel·lació possible (secretaria@ampalaroda.cat), per tal que l'incorpori a l'agenda de la web; així els altres delegats veuran que aquella data està ocupada i poden evitar programar altres sortides si als seus grups i hi ha famílies amb fills als dos cursos.

I finalment aporten idees i suggeriments a les reunions de delegats, que són a inicis i finals de curs, i que serveixen per compartir estratègies per millorar la participació i implicació de les famílies a l'escola.