QUÈ ÉS UN DELEGAT?
 
Un delegat de curs és algú diferent, algú divertit, algú amb ganes de participar, algú que no es desanima, algú que té al cap les persones, algú que té sentit de l'humor... i algú que va de cul!
Vaja: l'ovella negra del grup!

Però va!, siguem seriosos...
 
La nostra escola és de dues línies, i això vol dir que per a cada curs li corresponen dos grups classe amb alumnes de la mateixa edat.

Cada grup classe té uns pares/mares delegats que representen les famílies dels alumnes d'aquell grup.

Aquests delegats i delegades s'escullen a les reunions de curs de l'inici de curs, i solen tenir una durada de dos cursos escolars. No es realitzen votacions en el sentit estricte, sinó que un cop alguns pares s'ofereixen per a ser delegats solen ser acceptats per aclamació popular, i en el cas que hi hagi molts pares i mares que s'ofereixn per a fer aquest servei, alguns solen cedir el pas a d'altres sabent que el curs següent ja podran participar-hi.

És recomanable que almenys hi hagi dos delegats per cada grup classe.

I també és recomanable que, sempre que es pugui, els delegats tinguin almenys un any d'antiguitat a l'escola per tal de no trobar-se desorientats. En el cas del curs de P3 es pot recórrer a pares i mares amb altres germans més grans a l'escola sempre que sigui possible.

És interessant que cada curs es renovi la meitat dels delegats del grup, perquè d'aquesta manera no hi ha mai delegats novells tot sols. Més fàcilment es podran animar pares i mares a ser delegats si se senten acompanyats per altres pares i mares que ja han viscut l'experiència.
 
 
QUINES FUNCIONS ES PREVEU QUE DESENVOLUPIN?
 
En primer lloc ha d'animar el grup de pares i mares de la seva classe a relacionar-se amb l'escola. Els pot ajudar a adreçar-se a l'escola davant de dubtes o conflictes, i fins i tot pot acompanyar-los per facilitar aquest contacte.

En segon lloc ha de mirar de crear consciència de grup per tal de conseguir una bona relació i comunicació. Amb aquesta finalitat pot organitzar activitats de convivència: sortides, visites, excursions,... Cal saber que fer coses junts ajuda els nostres fills a sentir-se també més units al seu grup perquè la unitat dels pares reforça aquest sentiment.

En tercer lloc ha de ser un canal d'informació entre la Junta de l'AMPA i els pares en les dues direccions. Per això assisteix a les reunions de coordinació trimestrals de l'AMPA i a l'Assemblea anual per estar informat de la vida de l'associació i de moltes coses de la vida de l'escola, i també per transmetre les inquietuds dels pares del seu grup. És en aquests àmbits que els representa i per això sap separar el problemes estrictament individuals de les famílies dels problemes que afecten tot el grup.

En quart lloc ha d'acollir especialment els pares nous del seu grup i ajudar-los a incorporar-se a les activitats del grup i a estar informats del que afecti les famílies.

En cinquè lloc ha de proporcionar informació per a la web de l'AMPA: les dates d'activitats familiars del curs, escrits i fotografies que informen d'aquestes activitats, aportar llocs d'interès per a la base de recursos de la web, etc.

I finalment aporta idees i suggeriments a les reunions de delegats, que són a inicis i finals de curs, i que serveixen per compartir estratègies per millorar la participació i implicació de les famílies a l'escola.