Breu descripció de les comissions

Les comissions de l'AMPA estan formades per pares i mares i, en algun cas, també per professorat del centre, constituïnt d'aquesta manera el que en diem comissions mixtes.

Per saber quins pares, mares i mestres formen part de les comissions, així com per posar-vos-hi en contacte, podeu consultar els Contactes del menú principal.

 

Comissió d’Informació: Gestiona la pàgina web de l'AMPA i tota la seva informació. També prepara la revista anual AMPAPAPERS, que recull la vida de l'associació i aporta escrits de reflexió sobre l'educació. Adreça: informacio@ampalaroda.cat 

 

Comissió del Fòrum de La Roda: l'objectiu és crear xarxa entre els pares i mares de l'AMPA, especialment amb el suport que donen als delegats, que són esl pares implicats que estan més a prop de totes les famílies del centre. Organitzen també un Mercadillo d'intercanvi de roba i joguines infantils un cop l'any, i promouen activitats de reflexió sobre l'educació dels fills. Adreça: forumdelaroda@ampalaroda.cat

 

Comissió de Festes i Cultura: vetlla per la dimensió efstiva de l'associació, especialment a través de l'organització del Carnestoltes, a través del qual es mobilitzen moltes famílies participant a la Rúa de la ciutat, i també a través de la Festa Major de l’escola, que s'escau sempre la setmana de Sant Jordi, amb la festa familiar especial del diumenge. Adreça: festes@ampalaroda.cat

 

Comissió d’Extraescolars i Esports: són els qui organitzen l'acollida matinal, activitats extraescolars esportives i no esportives, i planifiquen les activitats pels fills tant en setmanes d'horari intensiu com les setmanes immediatament posteriors al final de curs en forma de casal d'estiu. Aquesta comissió és mixta. Adreça: extraescolars@ampalaroda.cat

 

Comissió de Socialització: l'escola socialitza el material d'aula, el material estable personal i tot el material de la mediateca del centre. Aquesta comissió revisa i prepara tot el material per a cada curs. Aquesta comissió és mixta. Adreça: socialitzacio@ampalaroda.cat

 

Comissió de Biblioteca: comissió vinculada a la Biblioteca de l'escola tot fent el manteniment del material de la Biblioteca de l’escola, organitzant l'intercanvi de llibres per Sant Jordi, i oferint cafès-tertúl·lies als pares i mares de manera periòdica. Adreça: biblioteca@ampalaroda.cat


Comissió de Menjador: realitza el seguiment del funcionament del menjador escolar i és el contacte natural de l'AMPA amb l'empresa de càtering respecte els menús i el monitoratge. Aquesta comissió és mixta. Adreça: menjador@ampalaroda.cat