Servei de matiners a l'escola

Informació sobre el servei de matiners a l'escola la Roda

02/09/2019

L’AFA de l’escola té contractat el servei d’acollida matinal a l’empresa de lleure RECRE SPORT. La recollida dels nens es farà per la porta del Parc a les 8.00h i a les 8.30h.

Aquests servei pot ser contractat  tant com per a dies fixes com per a dies esporàdics. 

Quotes d'octubre a juny

 
  De 8.00h a 9.00h   De 8.30h a 9.00h
1 dia a la setmana 34.00 €/ mes 25.00 €/ mes
2 dies a la setmana 31.00 €/ mes 23.00 €/ mes
3 dies a la setmana 26.00 €/ mes 21.00 €/ mes
4 dies al a setmana 22.00 €/ mes     18.00 €/ mes
5 dies a la setmana 14.00 €/ mes  11.00 €/ mes
Esporàdic 4.00 € 3.00 €

Quotes setembre

 
  De 8.00h a 9.00h   De 8.30h a 9.00h
1 dia a la setmana 17.00 €/ mes 12.50 €/ mes
2 dies a la setmana 15.50 €/ mes 11.50 €/ mes
3 dies a la setmana 13.00 €/ mes 10.50 €/ mes
4 dies al a setmana 11.00 €/ mes     9.00 €/ mes
5 dies a la setmana 7.00 €/ mes  5.50 €/ mes
Esporàdic 4.00 € 3.00 €

 
 Full d'inscripció a matiners