Assemblea Ampa

29/11/2018 19.30h  VINE A L´ASSEMBLEA DE PARES I MARES!!!!! 

28/11/2018

 VINE A L´ASSEMBLEA DE PARES I MARES!!!!! 

 ORDRE DEL DIA:

 Aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària anterior

 1. Modificació dels Estatuts:
  • Canvi de denominació: AFA
  • Canvis de punts en el redactat dels Estatuts
 • . Doble preu de les activitats extraescolars
 • . Presentació de Balanços curs 2017/18
 • . Presentació Línies de Treball
  • Organització interna
  • Estudis i millora d’aspectes associatius
   • Protecció de Dades
 1. FAPAC / assistència a reunions i sensibilització d’aspectes municipals i territorials
  • . 1 Segregació escolar

      3.2 Decret de menjadors

 

Atesa la importància d'alguns dels punts a tractar i votar, es demana la presència de el major nombre de persones associades possibles.

 

                                                                                  La Junta de l´AMPA.

                                                                               Terrassa,  a 22 de novembre de 2018

 

 

Article 7 dels Estatuts de l´AMPA ( de 30.11.2009)

1.L´Assemblea General és l´òrgan sobirà de l´associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2.Els membres de l´associació, reunits en Assemblea General legalmente constituída, decideixen per majoria els assumptes que són competencia d´aquest òrgan.

3.Tots els membres queden subjectes als acords de l´Assemblea General , incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s´han abstingut de votar.